CAIXONS DE LLUM

Caixons de llum confeccionats amb alumini d’extrusió amb reforços interiors galvanitzats, pintura amb acabats en esmalt de poliuretà. Frontals de metacrilat, vidre, planxa alumini i “alacoubond”, lona. Acabats amb vinil tall translúcid, vinil impressió digital. Il.luminació interior amb fluorescents.